Personvernerklæring

Retningslinjer for personvern:

Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre kontraktsforpliktelser og betjene deg som kunde. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: Kontakt med kundeservice, informasjon, bokføring og booking av hytte. Dine data blir brukt i Wix for booking og Stripe som betalingsløsning. 

Kommunikasjon gjennom e-post
Som kunde vil du motta kunne motta e-post rundt ditt kundeforhold. F.eks vil vi sende deg e-post relatert til ordrer du har lagt inn, glemt passord, informasjon rundt din kundekonto, ol. Dette er definert som berettiget interesse og det vil ikke bes om samtykke til.

​Lov om behandling av personvern
Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysningsloven) med tilhørende forskrift.

​Personopplysninger
Samtykket av personvernerklæringen gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.

​Lagring av opplysninger
De opplysninger du gir oss lagres digitalt. Våre data lagres i skyen innen EU. 

Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra våre systemer.

​Sikker linje
All datakommunikasjon er kryptert og sikret. Opplysninger gitt blir kun brukt og eventuelt videreformidlet i forbindelse med avtalt oppdrag og i kommunikasjon med deg som kunde.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger
Du kan når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å rette en henvendelse til oss på post@trekronaa.no. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet. 

Unnlatt samtykke
Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte våre elektroniske søknadsskjemaer.

Henvendelser
Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Ved å gi oss dine personlige opplysninger, godtar du praksis og vilkår som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Om du har innsigelser med hensyn til vår behandling av personvern har du også anledning å klage til Datatilsynet.

Vi bruker cookies for å forbedre din brukeropplevelse. Du kan lese mer i vår personvernerklæring.  Les mer